2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

Już niebawem zostaną zamontowane tablice informacyjne o projekcie

Wkrótce tablice informacyjne o projekcie będą montowane na budynkach należących do Partnerów i Uczestników projektu, czyli w miejscach jego realizacji. Zostaną wykonane zgodnie Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P.

E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.