Już niebawem zostaną zamontowane tablice informacyjne o projekcie

  • Drukuj

Wkrótce tablice informacyjne o projekcie będą montowane na budynkach należących do Partnerów i Uczestników projektu, czyli w miejscach jego realizacji. Zostaną wykonane zgodnie Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P.