2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

Trwają prace nad budową systemu dystrybucji treści edukacyjnych

 

W dniu 29 stycznia 2015 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi oraz systemem ich dystrybucji”. Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych to kolejne zadanie realizowane  z myślą o uczniach klas I-VI szkół podstawowych oraz nauczycielach w naszym regionie. Platforma umożliwi korzystanie z interaktywnych narzędzi multimedialnych  a jednocześnie stworzy doskonałe warunki do pracy w ramach innowacyjnych rozwiązań. Dostarczone zasoby umożliwią korzystanie z interaktywnych narzędzi multimedialnych dostępnych na utworzonej Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej. Te rozwiązania zaoferuje w III kwartale 2015 r. wykonawca wyłoniony w drodze przetargu tj. firma Young Digital Planet SA. z siedzibą w Gdyni.

       

 

 

 

E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.