Trwają prace nad budową systemu dystrybucji treści edukacyjnych

  • Drukuj

 

W dniu 29 stycznia 2015 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi oraz systemem ich dystrybucji”. Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych to kolejne zadanie realizowane  z myślą o uczniach klas I-VI szkół podstawowych oraz nauczycielach w naszym regionie. Platforma umożliwi korzystanie z interaktywnych narzędzi multimedialnych  a jednocześnie stworzy doskonałe warunki do pracy w ramach innowacyjnych rozwiązań. Dostarczone zasoby umożliwią korzystanie z interaktywnych narzędzi multimedialnych dostępnych na utworzonej Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej. Te rozwiązania zaoferuje w III kwartale 2015 r. wykonawca wyłoniony w drodze przetargu tj. firma Young Digital Planet SA. z siedzibą w Gdyni.