2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

Nasza współpraca z Partnerami projektu

 

Etapy realizacji poszczególnych zadań projektu, harmonogram montażu zestawów tablic interaktywnych, to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas konferencji z Partnerami projektu, która odbyła się 14 lipca 2015 r. w Przysieku.

W trakcie spotkania, wystąpili również Wykonawcy prowadzonych aktualnie zadań inwestycyjnych, którzy zaprezentowali w sposób szczegółowy zagadnienia:

  1. Doposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zestawy tablic interaktywnych wraz z wdrożeniem,
  2. Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

Ponadto Lider projektu przedstawił Partnerom propozycję aneksów do umów partnerskich, a także przybliżył tematykę związaną z kosztami trwałości i utrzymania projektu. Konferencja była również wspaniałą okazją aby przybliżyć uczestnikom spotkania nowatorskie rozwiązania w dziedzinie edukacji.

E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.