2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

Uroczystość przekazania zestawów tablic interaktywnych

Uśmiech na twarzy dzieci oraz duże zainteresowanie towarzyszyły na lekcji pokazowej w chwili uroczystego przekazania tablic interaktywnych do szkół podstawowych z udziałem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Partnerów Projektu. Wydarzenie to miało miejsce 23 września 2015r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W trakcie spotkania Marszałek Piotr Całbecki wręczył Partnerom Projektu oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych akty przekazania zestawów tablic interaktywnych.Podczas uroczystości odbyła się wspomniana lekcja pokazowa języka angielskiego dla dzieci z wykorzystaniem tablicy kredowej oraz tablicy interaktywnej. W porównaniu użytych pomocy dydaktycznych zdecydowaną przewagą głosów zwyciężyła tablica interaktywna. Nowoczesna technologia oraz innowacyjne rozwiązanie zastosowane w szkołach w postaci tablic interaktywnych stanowi doskonałą pomoc zarówno dla dzieci jak i nauczycieli.

Przypominamy, że w obecnie realizowanym projekcie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych do szkół w naszym regionie trafi 2139 zestawów tablic, które będą zainstalowane w 539 szkołach podstawowych. Montaż sprzętu rozpoczął się w sierpniu br. i potrwa do drugiej połowy listopada.

E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.