2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

Akty prawne

Tytuł Data Plik
Uchwała nr 5/125/2013 z dnia 30.01.2013 r.

 

Uchwała nr 5/125/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” ze środków EFRR w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

 

Informację o konkursie umieszczono w prasie o zasięgu regionalnym i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
www.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Konkurs dedykowany był do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych.

 

 

czwartek, 08 styczeń 2015 28.31 Kb
Uchwała nr 5/125/2013 z dnia 30.01.2013 r.
Uchwała nr 17/595/13 z dnia 24.04.2013 r.

 

Uchwała nr 17/595/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z  dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” ze środków EFRR w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

 

 

czwartek, 08 styczeń 2015 34.55 Kb
Uchwała nr 17/595/13 z dnia 24.04.2013 r.
Uchwała nr 50/1864/2013 z dnia 18.12.2013 r.

 

Uchwała nr 50/1864/2013 Zarządu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

 

czwartek, 08 styczeń 2015 33.83 Kb
Uchwała nr 50/1864/2013 z dnia 18.12.2013 r.
Uchwała nr 34/1176/14 z dnia 20.08.2014 r.

 

Uchwała nr 34/1176 /14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia nowego Partnera do Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” ze środków EFRR w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

 

 

czwartek, 08 styczeń 2015 32.95 Kb
Uchwała nr 34/1176/14 z dnia 20.08.2014 r.
Uchwała nr 27/938/15 z dnia 10.07.2015 r.

 

Uchwała Nr 27/938/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej współdziałania Lidera z Partnerami przy realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

 

czwartek, 30 czerwiec 2016 30.13 Kb
Uchwała nr 27/938/15 z dnia 10.07.2015 r.
Uchwała Nr 52/1896/15 z dnia 23.12.2015 r.

 

Uchwała Nr 52/1896/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyposażenia wojewódzkich jednostek budżetowych w zestawy tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych zakupione w ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.    

czwartek, 30 czerwiec 2016 29.22 Kb
Uchwała Nr 52/1896/15 z dnia 23.12.2015 r.
Powered by Simple File Manager
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.