2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim poprzez stosowanie w szkołach technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

CEL BEZPOŚREDNI:
Podniesienie jakości nauczania oraz usprawnienie funkcjonowania 536 placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Doposażenie 536 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę zestawów tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych.
  • Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych, umożliwiającego publikowanie treści i materiałów edukacyjnych za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych.
  • Wzrost możliwości z korzystania przez uczniów i nauczycieli z usług elektronicznych dostępnych na portalu „Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna”.


CELE OGÓLNE, ODNOSZĄ SIĘ DO DŁUGOFALOWYCH EFEKTÓW PŁYNĄCYCH DLA SPOŁECZEŃSTWA:

  • Poprawa efektywności kształcenia,
  • Usprawnienie funkcjonowania placówek oświatowych,
  • Polepszenie jakości oraz komfortu nauczania,
  • Umożliwienie korzystania w procesie kształcenia z dodatkowych zewnętrznych źródeł wiedzy.


DOSTARCZONE PRODUKTY W RAMACH PROJEKTU:

  • Zestawy tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych publicznych w oddziałach IV-VI,
  • Zestawy tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w oddziałach I-VI,
  • Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

 

Dzięki realizacji projektu pn. „e-Usługi e- Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” nauczyciele z naszego regionu kształcą już dzieci klas I-III szkół podstawowych. Narzędzia multimedialne stanowią doskonałe rozwiązanie edukacyjne uatrakcyjniając zajęcia lekcyjne i usprawniając proces nauczania. Nowoczesne technologie stwarzają nauczycielom nowe możliwości wobec tego każda lekcja może być interesująca i oryginalna a zajęcia w grupie można prowadzić w sposób sprawny oraz efektywny. Dzięki realizacji nowego Projektu szansę na prowadzenie lekcji na miarę XXI wieku otrzymali kolejni nauczyciele.

 

Istnieje nieodzowna potrzeba, aby dołożyć wszelkich starań, by szkoła była miejscem, w którym młodzi ludzie będą chętnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Nie jest to jednak możliwe bez nowoczesnych technologii, a te zyskują w polskiej edukacji coraz większą popularność.

E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.