Zamówienia publiczne

  • Drukuj

1. Realizacja zadania "Doposażenie w tablice interaktywne publicznych i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
 

Postępowanie WZP.272.67.2014 ogłoszone 01 października 2014 r. - dostępne na stronie www: http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27752&Itemid=125

 

2. Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych - postępowanie przetargowe połączone zostało z zadaniem: utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi w ramach projektu „e-Usługi e-Organizacja"

 

Postępowanie WZP.272.44.2014 ogłoszone 23 czerwca 2014 r. - dostępne na stronie www: http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27169&Itemid=125

 

3. Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz biurowych z podziałem na części na potrzeby realizacji projektów „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” i „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

 

Postępowanie WZP.272.65.2015 ogłoszone 24 września 2015